Przemiany politycznie szansą dla tłumaczy przysięgłych

Posted on 02/12/2017 6:14pm

Wstąpienie Polski do UE 1.05.2004 r. po kilkuletnim procesie negocjacyjnym, (od ustanowienia stosunków dyplomatycznych z Wspólnotą Europejską, po głosowanie w sprawie przystąpienia), wywołało sporo przemian. Najbardziej zauważalne były one na rynku. Tutaj nikt nie może zaprzeczyć. Przemiany te, chociaż często powolne, miały też bardziej łagodne oblicze. Akcesja wymusiła na pracodawcach jak też pracownikach chęć nauki języków obcych.

tłumacz
Author: Jie Qi
Source: http://www.flickr.com
Aktualnie znajomość podstawowa jednego a jeszcze lepiej dwóch języków cudzych (w tym jednego zachodnioeuropejskiego) stała się koniecznością. Jednym słowem, Polska zaczęła po raz pierwszy od 1945 wykorzystywać swoje usytuowanie dla własnej korzyści - http://www.tlumaczangielskiwroclaw.pl/. Dla ludzi u progu dorosłości jest to sposobność na zdobycie przyszłościowego zawodu tłumacza przysięgłego. Pomimo nawet bardzo dobrej znajomości języka w przedsiębiorstwie zajmującym się kupiectwem międzynarodowym czasami może zaistnieć potrzeba zaangażowania tłumacza przysięgłego. W obrocie handlowym potrzebne są nierzadko poświadczenia, że dana umowa handlowa brzmi jednakowo w językach kontrahentów.Takie poświadczenie jest też dowodem w sądzie w przypadku ewentualnych sporów wynikających z realizacji kontraktu. Tłumacz przysięgły nie ma obowiązku sam sporządzać tekstu umowy w obcym języku bądź tłumaczenia, starczy że poświadczy zgodność obu umów i zgodność tłumaczenia. Zatwierdza to przez przyłożenie pieczątki (strona). Pieczęć okrągła zawiera takie oto informacje: nazwisko i imię, język którego dotyczą uprawnienia tłumacza przysięgłego i lokalizację konkretnego tłumacza na formalnym spisie tłumaczy danego obcego języka.

Koszta za tłumaczenia podlegają konkurencji z zastrzeżeniem tłumaczeń dokonywanych na rzecz policji, sądu lub prokuratury. W tych wypadkach cennik ustalony jest z góry. Żeby być tłumaczem przysięgłym należy spełnić kilka wymogów. Co oczywiste, wypada znać język ojczysty, mieć obywatelstwo polskie lub jednego z krajów Unii Europejskiej, nie można być karanym za rozmyślne przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu. Pretendent musi zdać egzamin przed państwową komisją, składa ślubowanie i zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. Wymienione procedury mają zastosowanie wyłącznie w prawie polskim i tyczą się jedynie przypadków gdy jednym z podmiotów postępowania jest firma polska bądź mająca siedzibę w Polsce.Tags: tłumaczenia, tłumacz przysięgły